Britttamar » Specials » Soorten van macht

Soorten van Macht

In de loop der jaren zijn er door sociologen, psychologen en filosofen (onder andere) vele definities, classificaties en categorisaties gemaakt rondom het begrip Ďmachtí. Vaak wordt het gezien als de mogelijkheid om een ander iets te laten doen wat hij/zij niet uit zichzelf zou doen, maar enkel doet omdat jij het van hem/haar verwacht/vraagt/beveelt Een ding blijkt wel, macht is iets wat altijd en overal was, is, en hoogst waarschijnlijk zal blijven bestaan. De mensheid is niet in staat om een culturele samenleving te handhaven zonder macht-relaties. Immers, wie zou nog naar de overheid luisteren, als zij niet enige vorm van macht hadden (zij het de macht die wij ze geven, door te gehoorzamen). Wie zou er nog voor zijn boodschappen betalen, als niemand de macht heeft om je geld af te dwingen? Zonder machtige en machteloze mensen, op deze wereld, kan de samenleving zoals ze nu is gewoonweg niet bestaan. Toch zijn er veel verschillende visies over macht ontstaan in de loop van de geschiedenis. Zeker met betrekking tot soorten macht die een persoon kan bezitten. Macht komt, met andere woorden, in allerlei smaakjes. In deze special behandel ik een paar van de inzichten van geleerde mensen over deze machtssmaakjes.

French en Ravenís vijf vormen van macht

Mensen hebben van nature de neiging om diegene te volgen, die veel macht vertonen. Evolutionair gezien is het slim om een alfamannetje te volgen die veel macht vertoont, omdat macht betekent dat je ve…

Macht van een expert/professional

Expert kennis (expertise) is een van de bronnen waar mensen macht aan kunnen ontlenen. Net als andere bronnen van macht kan deze vorm echter misbruikt worden. Om zelf invloed te hebben op anderen door…

Macht volgens Thomas Hobbes

Een klassieke opvatting van macht is die van Thomas Hobbes, een Engelse filosoof uit de 16e eeuw. Hij was een van de eersten die macht classificeerde in verschillende groeperingen, en daarmee een nieu…
Gepubliceerd door Britttamar op 11-06-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.