Britttamar » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme is een stroming in de psychologie. Dat wil zeggen dat het een bepaalde gedachtestroom beschrijft die door een bepaalde groep psychologie-wetenschappers aangehangen wordt. Het behaviorisme…
Definitie van Attitudes

Definitie van Attitudes

Het woord attitude komt in de Nederlandse taal weinig voor. In het Nederlands betekent attitude zoiets als een houding hebben, een verzameling van emoties, gedachten, overtuigingen et cetera die je al…
Klassiek conditioneren

Klassiek conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn Klassiek conditioneren (door Ivan Pavl…

French en Raven’s vijf vormen van macht

Mensen hebben van nature de neiging om diegene te volgen, die veel macht vertonen. Evolutionair gezien is het slim om een alfamannetje te volgen die veel macht vertoont, omdat macht betekent dat je ve…

Motivatie in sociale psychologie

Wanneer je iets of iemand heel graag wil hebben, ben je doorgaans ‘gemotiveerd’ om datgene wat je wil, ook daadwerkelijk te krijgen. Het woord ‘motivatie’ wordt in de dagelijkse taal daarom gebruikt o…

Theorie van geredeneerd gedrag (Theory of Reasoned Action)

De theory of reasoned action (vaak afgekort tot TRA) werd in 1975 ontwikkelt door Icek Azjen & Martin Fishbein. De theorie is geboren uit noodzaak, zo stellen Hale, Householder en Greene (2003) “born…

Macht van een expert/professional

Expert kennis (expertise) is een van de bronnen waar mensen macht aan kunnen ontlenen. Net als andere bronnen van macht kan deze vorm echter misbruikt worden. Om zelf invloed te hebben op anderen door…
Sociale Psychologie

Sociale Psychologie

Psychologie is een wetenschap die de laatste 150 jaar pas echt tot bloei is gekomen. Psychologie richt zich op gedrag, gevoelens en gedachten van mensen. Een sub-discipline daarvan die pas de laatste…
Operant conditioneren

Operant conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn: Klassiek conditioneren (door Ivan Pav…
Antabuse en alcoholverslaving

Antabuse en alcoholverslaving

Antabuse is een middel dat gebruikt wordt in strijd tegen alcoholisme. Het is het eerste medicijn dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd werd om te gebruiken tegen alcoholmis…