Britttamar » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Klassiek conditioneren

Klassiek conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn Klassiek conditioneren (door Ivan Pavl…
Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme is een stroming in de psychologie. Dat wil zeggen dat het een bepaalde gedachtestroom beschrijft die door een bepaalde groep psychologie-wetenschappers aangehangen wordt. Het behaviorisme…

Theorie van geredeneerd gedrag (Theory of Reasoned Action)

De theory of reasoned action (vaak afgekort tot TRA) werd in 1975 ontwikkelt door Icek Azjen & Martin Fishbein. De theorie is geboren uit noodzaak, zo stellen Hale, Householder en Greene (2003) ďborn…
Definitie van Attitudes

Definitie van Attitudes

Het woord attitude komt in de Nederlandse taal weinig voor. In het Nederlands betekent attitude zoiets als een houding hebben, een verzameling van emoties, gedachten, overtuigingen et cetera die je al…

Zelf-presentatie

Iedereen staat wel eens voor de spiegel. Zoals je jezelf ziet, denk je misschien, zo zien anderen mij ook. Maar dat is niet altijd waar. Anderen hebben een beeld bij je, dat deels gebaseerd is op fysi…

French en Ravenís vijf vormen van macht

Mensen hebben van nature de neiging om diegene te volgen, die veel macht vertonen. Evolutionair gezien is het slim om een alfamannetje te volgen die veel macht vertoont, omdat macht betekent dat je ve…

Macht van een expert/professional

Expert kennis (expertise) is een van de bronnen waar mensen macht aan kunnen ontlenen. Net als andere bronnen van macht kan deze vorm echter misbruikt worden. Om zelf invloed te hebben op anderen door…
Intentie - gedrag gat

Intentie - gedrag gat

Het intentie-gedrag gat is een veelvoorkomend effect in sociaal wetenschappelijke modellen over gedrag van mensen. De term duidt op een inconsistentie tussen iemands intentie (wat hij van plan is te d…

Macht volgens Thomas Hobbes

Een klassieke opvatting van macht is die van Thomas Hobbes, een Engelse filosoof uit de 16e eeuw. Hij was een van de eersten die macht classificeerde in verschillende groeperingen, en daarmee een nieu…
Operant conditioneren

Operant conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn: Klassiek conditioneren (door Ivan Pav…