Britttamar » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Klassiek conditioneren

Klassiek conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn Klassiek conditioneren (door Ivan Pavl…
Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme in de psychologie

Behaviorisme is een stroming in de psychologie. Dat wil zeggen dat het een bepaalde gedachtestroom beschrijft die door een bepaalde groep psychologie-wetenschappers aangehangen wordt. Het behaviorisme…
Operant conditioneren

Operant conditioneren

In de behavioristische stroming van de psychologie zijn twee methoden van leren centraal. Leren wordt hierin ook wel conditioneren genoemd. De twee methoden zijn: Klassiek conditioneren (door Ivan Pav…

French en Raven’s vijf vormen van macht

Mensen hebben van nature de neiging om diegene te volgen, die veel macht vertonen. Evolutionair gezien is het slim om een alfamannetje te volgen die veel macht vertoont, omdat macht betekent dat je ve…

Status en macht – hoe kom je eraan?

Status en macht zijn ‘toestanden’ waarin iemand zich kan bevinden, ofwel iets wat je hebt, of niet hebt. Iedereen (bijna iedereen) wil het hebben als ze het niet hebben, en iedereen die het heeft, wil…
Sociale Psychologie

Sociale Psychologie

Psychologie is een wetenschap die de laatste 150 jaar pas echt tot bloei is gekomen. Psychologie richt zich op gedrag, gevoelens en gedachten van mensen. Een sub-discipline daarvan die pas de laatste…

Theorie van geredeneerd gedrag (Theory of Reasoned Action)

De theory of reasoned action (vaak afgekort tot TRA) werd in 1975 ontwikkelt door Icek Azjen & Martin Fishbein. De theorie is geboren uit noodzaak, zo stellen Hale, Householder en Greene (2003) “born…
Definitie van Attitudes

Definitie van Attitudes

Het woord attitude komt in de Nederlandse taal weinig voor. In het Nederlands betekent attitude zoiets als een houding hebben, een verzameling van emoties, gedachten, overtuigingen et cetera die je al…

Systeemdenken - een wetenschappelijke invalshoek

Systeemdenken is een manier van denken die heel anders is als de traditionele ‘oorzaak-gevolg’ aanpak van de wetenschap in de afgelopen eeuwen. Systeemdenken gaat uit vanuit het geheel, in plaats van…

Conflictstijlen

Conflicten tussen mensen en groepen is iets heel alledaags. Meestal denken mensen bij het woord conflict aan echte ruzies, schreeuwen, zelfs fysiek geweld. Maar in principe kan een gewoon meningsversc…